Choir 2016-2017

Jenna B.

Amanda B.

Heidi J.

Sierra B.

Tiarra B.

Riley M.

Makayla P.

Hannah S.

Tiffany S.

Isabelle T.

Brooke V.

Mya V.

 

Sydney B.

Nathaniel G.

Alexzander K.

Samantha B.

Kaitlyn G.

Haley H.

Erica H.